***آیین‌نامه برگزاری المپیاد آب و فاضلاب در پیوست قرار دارد***   لطفا فرم تکمیل شده (فرم در پیوست این صفحه موجود است)شرکت در مسابقه المپیاد آب و فاضلاب به انضمام تمام فایل های مربوط به مستندات درخواستی را در قالب یک فایل Zip آماده و از طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال فرمائید.  IWWA-Thesis-Competition@gmail.com   
خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره هفتاد و چهار (اردیبهشت1401)
  ? انتشار مقالات کامل پذیرفته شده در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت   ? با کمال مسرت به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند مقالات کامل پذیرفته شده در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت که از 9 تا 11 آذرماه 1400 از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران و به میزبانی دانشکده ...
   
   
   
   

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

رویدادهای پیش رو

اخبار