پنج شنبه, 02 اسفند 1397 ساعت 10:55

برگزاری بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

 

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران با حضور اعضا در روز پنجشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 12 الی 14 در محل دفتر مجله آب و فاضلاب تشکیل شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش مالی و حسابداری فعالیتهای انجمن، راههای تامین منابع مالی مورد نیاز مورد بحث قرار گرفت. همچنین برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه مجریان کنگره و اعضای هیئت تحریریه پیشنهاداتی ارائه شد. در ادامه در مورد نحوه صدور کارتهای عضویت اعضا تصمیم گیری شد.

آیین نامه نمایندگی های استانی و شاخه های دانشجویی در دانشگاهها نیز به تصویب نهایی رسید. همچنین پیشنهاد هیئت تحریریه نشریه مبنی بر اخذ وجه از مقالات تصویب شد. در انتها مقرر شد همایش سال 1397 با عنوان مدیریت مصرف با تاکید بر هدررفت و بازیافت آب در پاییز سال آینده در دانشگاه تهران برگزار شود. همچنین مقرر شد برای تشکیل شورای سیاستگزاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب در سال 1399 با دانشگاه شیراز و آبفا و آبفار فارس مکاتبه شود.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا