دوشنبه, 20 خرداد 1398 ساعت 19:27

برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته تلفات آب

 

سیزدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایران با حضور اعضا روز یکشنبه 19 اردیبهشت 1398 در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

-         گزارش آقای دکتر تابش در مورد راه اندازی دبیرخانه و سایت دومین همایش ملی مدیریت مصرف.

-         گزارش آقای دکتر تابش در مورد جلسه با آقای مهندس کشفی معاون محترم بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و توافقات انجام شده در خصوص برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف.

-         ارائه نقطه نظرات اعضا در خصوص نقاط قوت و ضعف همایش سال 1396 و مواردی که در همایش سال 1398 باید رعایت شود.

-         مقرر شد دو نفر از اعضا لیست کارگاهها و سرفصلهای کلینیک صنعت را تهیه کنند تا در جلسه بعد به تصویب رسیده و به کمیته ملی همایش ارائه شود.

-         مقرر شد در جلسه آینده لیست دوره های آموزشی که نیاز به بازنگری یا تدوین دارد تهیه شود.

-         مقرر شد در جلسه آینده لیست نشریات و دستورالعملهایی که نیاز به بازنگری یا تدوین دارد تهیه شود.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا