چهارشنبه, 30 مرداد 1398 ساعت 22:24

معرفی نماینده وزارت نیرو در شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

 

 

پیرو درخواست رئیس هیئت مدیره انجمن از مقام محترم وزارت نیرو برای مشارکت فعال در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب، طی نامه ای از سوی معاون محترم آب و آبفای وزارت نیرو سرکارخانم دکتر زهرایی بعنوان نماینده این وزارتخانه در شورای سیاستگزاری همایش معرفی شدند.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا