برندگان مسابقه ایده­ های کاربردی بازچرخانی آب خاکستری در محیط­ های شهری

رتبه

ایده

نام

سمت

1

استفاده از مخزن جمع­ آوری آب تمیز خاکستری جهت مصارف فضای سبز

سیدقاسم رضوی

محسن رضائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط­زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2

استفاده از آب خاکستری حاصل از روشویی مدارس برای آبیاری درون مدارس

محمدعلی معلمی

نوید یزدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط­زیست، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

3

استفاده از آب خاکستری در شست و شو، اختلاط و عمل ­آوری بتن

دکتر ابوالفضل اژدرپور

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا