مقطع

نام و نام خانواندگی

عنوان رساله/پایان نامه

دانشگاه

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

عیسی ابتهاج

مطالعه عددی انتقال رسوب در سیستم های فاضلاب

رازی کرمانشاه

دکتر بنکداری

مهیار ابوطالبی

بهینه سازی چند هدفه شبکه پایش کیفی در سامانه رودخانه-مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی

تهران

دکتر بزرگ حداد

فرشید رحمانی

بازسازي شبکه توزيع آب با رويکردهاي اقتصادي و محيط زيستي

امیرکبیر

دکتر اردشیر

دکتری

اکبر شیرزاد

بهينه سازي چندهدفه شبکه هاي توزيع آب و ارائه مدلي جامع براي طراحي پوياي اين شبکه ها

تهران

دکتر تابش

آذر اسدی

Hygienic water reuse from industrial wastewaters in a novel integrated membrane bioreactor capable for simultaneous CNP removal

رازی کرمانشاه

دکتر زینتی زاده و Prof. Mark Van Loosdrecht

سید ارشاد مرادی

سنتز و اصلاح جاذب‌های شبکه آلی فلزی برای حذف برخی از آلاینده‌های آلی و فلزی از نمونه‌های پساب

یزد

دکتر حاجی شعبانی و دکتر دادفرنیا

اسامی برندگان مسابقه پایان‌نامه برتر در مراسم اختتامیه اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدررفت آب اعلام شد. اسامی نفرات اول تا سوم در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

 - مقطع دکترا:

رتبه

نام خانوادگی

نام

عنوان رساله

دانشگاه

استاد راهنما

رشته

اول

لطیفی علویجه

میلاد

ارائه مدلی برای بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع آب با استفاده از ابزار های مدیریت فشار

تهران

دکتر سید تقی (امید) نائینی

عمران

دوم

رنگین کمان

محمد هادی

تعیین نشت و کالیبراسیون خطوط لوله با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا در حوزه فرکانس

شهید چمران اهواز

دکتر علی حقیقی

عمران

سوم

صالحی

ستار

توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره طرح های بازسازی شبکه های توزیع آب

آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتر جلیلی - دکتر تابش

آب

 

   - مقطع ارشد:

رتبه

نام خانوادگی

نام

عنوان پایان نامه

دانشگاه

استاد راهنما

رشته

اول

شاهنگیان

سید احمدرضا

بررسی آزمایشگاهی و عددی رابطه نشت-فشار در شبکه های توزیع آب

تهران

دکتر مسعود تابش

عمران محیط زیست آب و فاضلاب

دوم

عباسپور

فریدون

بررسی تاثیرات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر اجزا آب بدون درآمد

شهید عباسپور

دکتر محمد رضا جلیلی قاضی زاده دکتر جلال عطاری

عمران محیط زیست

سوم

پوربابایی

توحید

بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر میزان صرفه جویی آب در مناطق سه گانه آبفای ارومیه

آزاد ارومیه

دکتر رامین بشیر خداپرستی

مدیریت اجرایی

 

اسامی برندگان مسابقه پایان‌نامه برتر در مراسم اختتامیه اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام شد. اسامی نفرات اول تا سوم در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:

 

مقطع

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله/پایان نامه

دانشگاه

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

1- عیسی ابتهاج

"مطالعه عددی انتقال رسوب در سیستم های فاضلاب"

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر بنکداری

2- مهیار ابوطالبی

"بهینه سازی چند هدفه شبکه پایش کیفی در سامانه رودخانه-مخزن در شرایط بروز آلاینده ناگهانی"

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دکتر بزرگ حداد

3- فرشید رحمانی

 

"بازسازي شبکه توزيع آب با رويکردهاي اقتصادي و محيط زيستي"

دانشکده عمران محیط زیست دانشگاه امیرکبیر

دکتر اردشیر

دکتری

1- اکبر شیرزاد

"بهينه سازي چندهدفه شبکه هاي توزيع آب و ارائه مدلي جامع براي طراحي پوياي اين شبکه ها"

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

دکتر تابش

2- آذر اسدی

“Hygienic water reuse from industrial wastewaters in a novel integrated membrane bioreactor capable for simultaneous CNP removal”

دانشکده شیمی کاربردی دانشگاه رازی

دکتر زینتی زاده و

 Prof. Mark Van Loosdrecht

3-سید ارشاد مرادی

"سنتز و اصلاح جاذب‌های شبکه آلی فلزی برای حذف برخی از آلاینده‌های آلی و فلزی از نمونه‌های پساب"

دانشکده شیمی یزد

دکتر حاجی شعبانی و دکتر دادفرنیا

 

مقطع

نام و نام خانواندگی

عنوان رساله/پایان نامه

دانشگاه

استاد راهنما

کارشناسی ارشد

مهدی ابراهیمی فرشچی

شبیه سازی راکتور بسترسیال به منظور حذف مواد رنگزای آلی طی فرآیند فنتون هتروژن با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی

دانشگاه تبریز

دکتر حسن اقدسی نیا

رضا معاشری

یافتن محدوده نشت­های پنهان در شبکه ­های آبرسانی با استفاده از روش واسنجی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده

نیوشا راثی فقیهی

بررسی پارامترهای مؤثر بر آب بدون درامد با استفاده از شبکه بیزین

دانشگاه تهران

دکتر مسعود تابش

دکتری

بهنام فولادی دهقی

تخصیص بهینه پساب با استفاده از ترکیب رو ش ­های تودیم اصلاح شده و برنامه­ ریزی آرمانی با درنظر گرفتن ماتریس لئوپولد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر علی خوش فطرت

رویا پیروی مینایی

شبیه­ سازی انتشار آلودگی شیمیایی در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از نرم افزارEPANET و الگوریتم بهینه­ سازی ازدحام ذرات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دکتر مهدی مختاری

دکتر مجتبی افشارنیا

زهرا عباسی چیکان سفلی

سنتز، مشخصه­یابی و مدلسازی ریاضی نانو فوتوکاتالیست ­های بر پایه Fe3O4 و بررسی سینتیکی عملکرد آن­ ها در تخریب و حذف آلاینده­ های آلی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالهادی فرخ نیا

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا