عنوان کنفرانس

برگزارکننده

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

سایت کنفرانس

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

انجمن هیدرولیک ایران - دانشگاه تهران

تهران - دانشگاه تهران

16 و 17 بهمن ۱۳۹۸

http://www.conf.iha.ir/

نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

دانشگاه شهید باهنرکرمان - انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

29 و 30 بهمن ۱۳۹۸

http://www.waterjournal.ir/news?newsCode=992

هفدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ایران

انجمن ارزیابی محیطزیست ایران

تهران

۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۸

http://iraneia.ir/fa/AnnouncementDetails.aspx?AnnouncementId=5154

همایش ملی علوم و فنآوریهای نوین در آب، انرژی و محیط زیست

دانشگاه صنعتی شریف - انجمن متخصصان محیطزیست ایران

تهران - پژوهشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

۵ اسفند ۱۳۹۸

http://weeconf.ir/fa/

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل با رویکرد حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور CIP

انجمن علمی پدافند غیرعامل

تهران

5 و 6 اسفند ۱۳۹۸

https://www.symposia.ir/CIPD01

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران

دانشگاه صنعتی سهند

تبریز - دانشگاه صنعتی سهند

7 و 8 خرداد 1399

http://12-ncce.ir/fa

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت یکپارچه منابع آب در گذر زمان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ساری - دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

23 و 24 مهر 1399

http://iwrmt2020.sanru.ac.ir/fa/

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

انجمن آب و فاضلاب ایران دانشگاه شیراز

شیراز دانشگاه شیراز

4 تا 6 آذر 1399

http://iwwa-conf.ir

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا