چهارشنبه, 11 اسفند 1400 ساعت 20:33

برگزاری جلسه در سازمان نظام مهندسی

برگزاری جلسه در سازمان نظام مهندسی

به دنبال دعوت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، آقای دکتر اکبرزاده عضو هیئت مدیره انجمن در جلسه ارزیابی و بررسی رویکرد تصفیه غیرمتمرکزفاضلاب شهری نسبت به رویکرد سنتی که در روز چهارشنبه 27 بهمن از ساعت 9 الی 11 در محل سازمان نظام مهندسی تشکیل شد شرکت و نظرات تخصصی انجمن را به اطلاع اعضا رساندند.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا