شنبه, 22 مرداد 1401 ساعت 14:57

برگزاری جلسه هشتم شورای سیاستگذاری کنگره

برگزاری جلسه هشتم شورای سیاستگذاری کنگره

هشتمین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز یکشنبه 5 تیر 1401 با حضور آقایان دکتر تابش ریاست محترم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، دکتر عالی دبیر کنگره، دکتر یاری دبیر اجرایی کنگره، دکتر غفوری مسئول محترم دبیرخانه کنگره، دکتر انتظام نماینده محترم شرکت آب و فاضلاب استان قم و دکتر یاری نماینده محترم شرکت آب منطقه ای قم تشکیل شد. در این جلسه هر یک از اعضا گزارش فعالیتهای خود را در یکماه گذشته ارائه کردند و گزارش پیشرفت کار برنامه های مختلف کنگره نیز مطرح شد. مقرر شد تا جلسه آینده برای تعیین تعرفه ثبت نام لیستی از هزینه های مختلف کنگره تهیه شود. در ضمن اطلاع‌رسانی کنگره به دانشگاهها، شرکتهای آبفا و آب منطقه ای و مشاورین و پیمانکاران و سازندگان با قوت ادامه یابد

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا