محیط زیست

نشریه شماره 169-ن: راهنمای چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی 

 دانلود نشریه شماره 169-ن

نشریه شماره 227: دستورالعمل‌ ارزيابي‌ زيست‌ محيطي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌ (مرحله‌ توجيهي)

 دانلود نشریه شماره 227 (مرحله‌ توجيهي)

نشریه شماره 227: دستورالعمل‌ ارزيابي‌ زيست‌ محيطي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه ‌(مرحله شناسايي‌)

 دانلود نشریه شماره 227 (مرحله‌ شناسایی)

نشریه شماره 227: دستورالعمل‌ ارزيابي‌ زيست‌ محيطي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌ مرحله‌ تفصيلي

  دانلود نشریه شماره 227 (مرحله‌ تفصیلی)

نشریه شماره 323: دستورالعمل‌ ارزيابي‌ اثرات زيست‌محيطي‌ طرح‌هاي‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالي

دانلود نشریه شماره 323

نشریه شماره 338: دستورالعمل‌ ارزيابي‌ اثرات زيست‌‌محيطي‌ طرح‌هاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصيلي

 دانلود نشریه شماره 338

نشریه شماره 433: فهرست خدمات مطالعات طرح‌هاي استفاده از فاضلابهاي تصفيه شده شهري و روستايي (تصفيه‌خانه‌هاي در دست ساخت و در حال بهره‌برداري) 

 دانلود نشریه شماره 433

نشریه شماره 434: راهنماي مطالعات طرح‌هاي استفاده از فاضلاب‌هاي تصفيه شده شهري و روستايي

دانلود نشریه شماره 434

نشریه شماره 462: راهنماي طبقه‌بندي كيفيت آب خام، پساب‌ها و آب‌هاي برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي

دانلود نشریه شماره 462

نشریه شماره 481: راهنماي مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه ها

 دانلود نشریه شماره 481

نشریه شماره 522: دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي سطحي (جاري)

 دانلود نشریه شماره 522

نشریه شماره 535: ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آب‌هاي برگشتي و پساب‌ها

 دانلود نشریه شماره 535

نشریه شماره 550: راهنماي مطالعات كيفيت آب مخازن سدهاي بزرگ

 دانلود نشریه شماره 550

نشریه شماره 551: دستورالعمل اجرايي پايش كيفيت آب مخازن پشت سدها

دانلود نشریه شماره 551

نشریه شماره 557: راهنماي تعيين آب مورد نياز اكوسيستم‌هاي آبي

دانلود نشریه شماره 557

نشریه شماره 560: راهنماي بررسي اثر فعاليت‌هاي كشاورزي بر كميت و كيفيت آب‌هاي سطحي

 دانلود نشریه شماره 560
 نشریه شماره 574: مباني زيست محيطي طراحي براي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي دانلود نشریه شماره  574
 نشریه شماره 575: راهنماي پهنه‌بندي توان اكولوژيك به‌منظور استقرار طرح‌هاي توسعه منابع آب  دانلود نشریه شماره  575
نشریه شماره 596: فهرست خدمات پايش كيفيت آب‌هاي سطحي (جاري)  دانلود نشریه شماره  596
نشریه شماره 597: فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پايش كيفيت آب مخازن سدها دانلود نشریه شماره  597
نشریه شماره 620: دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي زيرزميني دانلود نشریه شماره  620
نشریه شماره 621: دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب‌هاي زيرزميني دانلود نشریه شماره  621
ضابطه شماره 676: فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها دانلود نشریه شماره  676
ضابطه شماره 686: ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد دانلود نشریه شماره  686
ضابطه شماره 711: راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب دانلود نشریه شماره  711
ضابطه شماره 712: راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی (ارسال شده به سازمان برنامه و بودجه) دانلود نشریه شماره  712

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا