آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن آب و فاضلاب ایران

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن آب و فاضلاب ایران

 

بدین وسیله از کلیه اعضای حقیقی انجمن دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه انجمن (نوبت اول) که در روز دوشنبه 19 آبان‌ماه 1399 از ساعت 14 تا 15 در فضای مجازی تشکیل می‌شود، حضور یابند. دستور جلسه:

١- ارائه گزارش سالانه فعاليت‌های انجمن در سال 1398

٢-  ارائه و تصویب ترازنامه مالی سال 1398

٣- تصویب برنامه یکساله انجمن در سال 1399

4- ارائه پیشنهادات

نحوه دسترسی به اتاق مجازی مجمع، از طریق ایمیل ارسال می‌گردد.

لازم به تذکر است که در صورت عدم کسب حد نصاب لازم در این جلسه، مجمع عمومی نوبت دوم در تاریخ سه‌شنبه 4 آذرماه 1399 از ساعت 18 الی 20 برگزار می‌گردد.

هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا