برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن آب و فاضلاب ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن آب و فاضلاب ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه‌شنبه 4 آذرماه 1399 از ساعت 18 الی 20 در بستر فضای مجازی تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقایان مهندس قانع، دکتر تابش، مهندس شاهنگیان و خانم مهندس صفرپور به عنوان اعضای هیئت رئیسه تعیین شدند. سپس طبق دستور جلسه منتشره، موارد زیر انجام شد:

١- ارائه گزارش سالانه فعاليت‌های انجمن در سال 1398 توسط آقای دکتر تابش رئیس محترم هیئت مدیره

٢-  ارائه و تصویب ترازنامه مالی سال 1398 توسط آقای دکتر صفوی خزانه دار محترم

٣- ارائه برنامه یکساله انجمن در سال 1399 توسط آقای دکتر تابش و تصویب آن

4- ارائه پیشنهادات و انتقادات نسبت به عملکرد انجمن و برنامه های آتی

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا