جلسات دوازدهم و سیزدهم شورای دبیران کنگره در آذرماه 1399

جلسات دوازدهم و سیزدهم شورای دبیران کنگره در آذرماه 1399

جلسات شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در آذر ماه 1399 به شرح زیر به صورت مجازی تشکیل شد:

دوازدهمین جلسه روز شنبه 99/9/1 ساعت 16 الی 18 و سیزدهمین جلسه روز شنبه 99/9/8 ساعت 16 الی 18برگزار شد. در این جلسات موارد زیر بررسی و تصویب شد:

1- گزارش نحوه اجرای کنگره از سوی دبیران محترم ارائه و نقاط قوت و ضعف برگزاری هریک از برنامه ها مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

2- گزارش نحوه ویرایش مقالات و چکیده های انگلیسی توسط دبیر محترم علمی ارائه و مقرر شد تا آخر آذرماه به اتمام برسد.

3- مقرر شد فرمت انواع گواهی های کنگره توسط دبیرخانه نهایی شده و کلیه گواهی ها تا آخر آذر در سایت قرار داده شود

4- مقرر شد نسخه کامل تمام مقالات شفاهی و پوستری در سایت کنگره قرار گیرد و به افراد ثبت نام شده اجازه دسترسی داده شود. همچنین طبق قرارداد منعقد شده، کلیه مقالات در سایت سیویلیکا نیز منتشر شود.

5- مقرر شد دفترچه چکیده مقالات تهیه شود و در اختیار شرکت کنندگان و سازمان های مختلف مرتبط قرار داده شود.

6- مقرر شد فیلم های ضبط شده کلیه جلسات برگزار شده در اسرع وقت جمع آوری و در اختیار انجمن قرار گیرد تا به نحو مقتضی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

7- مقرر شد دبیر محترم کنگره پیشنهاد نحوه تقدیر از دست اندکاران و اعضای دبیرخانه و کمیته های اجرایی را به جلسه بعد پیشنهاد نمایند.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا