برگزاری کارگاه تخصصی

برگزاری کارگاه تخصصی

در ادامه برگزاری کارگاه های جانبی در حاشیه سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، کارگاه تخصصی ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح های آب و فاضلاب توسط آقای دکتر طاهریون استادیار محترم دانشکاه صنعتی اصفهان در روزهای 26 و 27 آذرماه 1399 به مدت 12 ساعت توسط انجمن به صورت مجازی برگزار شد.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا