جلسه بیستم اتحادیه انجمن های علوم آب

جلسه بیستم اتحادیه انجمن های علوم آب

 

بیستمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب در تاریخ چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی (اسکایپ) برگزار گردید.

اهم موارد مورد بحث و بررسی در جلسه به شرح زير می باشند:

۱- مقرر شد بیانیه اتحادیه در خصوص انتقال بین حوضه ای به خبرگزاری ها ارسال شود.

۲- در خصوص برنامه فعالیت های بین المللی اتحادیه مقرر شد با انجمن های عضو اتحادیه مکاتبه شده تا مسئول کمیته روابط بین الملل خود یا نماینده ای را بدین منظور معرفی کنند و سپس جلسه ای برگزار شود و در خصوص مسائل مدنظر هیئت مدیره بحث و تبادل نظر شود.

۳- نقد و بررسی موضوع انتقال بین حوضه ای بعنوان نشست اول اتحادیه انتخاب شد. مقرر شد آقای دکتر پرهمت برنامه ریزی لازم برای برگزاری نشست را انجام و در جلسه آتی ارائه نمایند. همچنین نشست در سال ۹۹ برگزار شود.

۴- مقرر شد آقای مهندس افضلی نتیجه اقدامات مربوط به چاپ سالنامه را در جلسه آتی ارائه کنند. فعلا مقرر شد انتشار سالنامه از برنامه سال جاری حذف شود.

۵- مقرر شد دبیرخانه موضوع جلسه مشترک با سایر اتحادیه های علمی را پیگیری کند.

۶- مقرر شد نتیجه ارسال پیش نویس قانون نظام مهندسی آب توسط دبیرخانه از مجلس پیگیری شود.

۷- مقرر شد در خصوص پیشنهادات آقای مهندس راعی برای موضوع تاریخ آب و آثار باستانی آب در جلسه آینده و بعد از اخذ نظرات ایشان بحث شود.

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا