برگزاری جلسه شانزدهم کمیته تلفات انجمن

برگزاری جلسه شانزدهم کمیته تلفات انجمن

شانزدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات انجمن آب در روز چهارشنبه 1399/10/10 بصورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا روند و محتوای برگزاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در شیراز مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات اعضا مطرح شد. در ادامه نسبت به برنامه ها و محورهای سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت که در پاییز 1400 در دانشگاه تهران برگزار می شود بحث و تبادل نظر شد. همچنین روند داوری ایده های برتر دریافتی در محور تلفات آب تصمیم گیری شد. پس از ارائه گزارشی از وضعیت آب بدون درامد در کشور توسط آقای مهندس غزلی مقرر شد در جلسات آینده به نوبت از مسئولین واحد هدررفت آبفاها در استان ها در جلسه دعوت شود.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا