برگزاری آخرین کارگاه آموزشی کنگره

برگزاری آخرین کارگاه آموزشی کنگره

در ادامه کارگاه های آموزشی اعلام شده در سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، سومین کارگاه آقای دکتر طاهریون با موضوع "طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار ROSA" با حضور حدود 25 نفر از علاقه مندان در روزهای 17 و 18 دی ماه 1399 به مدت 12 ساعت برگزار شد.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا