برگزاری جلسه چهل و پنجم هیئت مدیره انجمن

 

برگزاری جلسه چهل و پنجم هیئت مدیره انجمن

جلسه چهلم و پنجم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 1399/10/24 از 17 تا 19 به صورت مجازی از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد بررسی و تصویب شده به شرح زیر است:

1- ارائه گزارش فعالیت های یک ماهه انجمن و اتحادیه علوم آب به همراه کمیته های تخصصی کیفیت و تلفات و بازیافت و واحد جدیدالتاسیس بین الملل توسط دکتر تابش ارائه شد

2- گزارش مجله و جلسه سردبیران مجلات آب، کامل کردن نواقص سایت مجله و پیشنهاد رسیده برای حمایت از نشریه انجمن توسط آقایان دکتر صفوی و دکتر تابش ارائه شد.

3- گزارش فعالیت های پسا کنگره شامل تهیه و ارائه گواهی ها و مجموعه مقالات و جمع بندی مالی توسط دکتر طالب بیدختی و دکتر تابش ارائه شد.

4- برنامه وبینارهای آینده توسط کمیته بازیافت در بهمن و کمیته کیفیت در اسفند به اطلاع جلسه رسید.

5- گزارش آخرین وضعیت برگزاری المپیاد و ایده برتر و نحوه تهیه و نهایی کردن سوالات و تاریخ دقیق المپیاد و تصمیم گیری برگزاری مرحله دوم توسط دکتر تابش ارائه شد. مقرر شد هر دو مورد چند هفته تمدید شود و مرحله اول المپیاد در 16 بهمن و مرحله دوم در اسفند ماه برگزار شود.

6- آسیب شناسی عدم موفقیت در انعقاد طرح های پژوهشی انجام شد و با توجه به وجه موجود کشور و رفتار دستگاه های اجرایی مقرر شد توان زیادی در این مورد صرف نشود.

7- مقرر شد به کلیه دانشگاه ها و شرکت های آب منطقه ای نامه ارسال و نسبت به عضویت افراد و همچنین قبول نمایندگی انجمن دعوت شود.

8- گزارش نمایندگان انجمن بدلیل قطع برق مبدا میسر نشد.

9- گزارش واحد پذیرش در مورد پذیرش اعضای حقیقی و حقوقی در دی ماه ارائه شد.

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا