اولین جلسه شورای سیاستگزاری همایش 1400

اولین جلسه شورای سیاستگزاری همایش 1400

اولین جلسه شورای سیاست گذاری سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت و اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب روز دوشنبه 1399/10/29 از ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور آقای دکتر تابش (رئیس شورای سیاستگذاری)، دکتر اردستانی (رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دکتر مهردادی (دبیر)، دکتر نیک سخن (دبیر علمی)، دکتر بازارگان (دبیر اجرایی) و خانم دکتر نظیف (نماینده انجمن) در محل دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه بعد از ارائه سابقه همایش های قبلی انجمن توسط آقای دکتر تابش، رئوس فعالیت هایی لازم برای برگزاری این همایش مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در ادامه مقرر شد ضمن صدور حکم برای دبیران همایش، در جلسه بعد محورها و تاریخ و طرح پوستر بررسی و نهایی شود و همچنین مسئول دبیرخانه نیز تعیین شود تا در اسرع وقت دبیرخانه راه اندازی شده و فعالیت های همایش آغاز شود. همچنین درخصوص روش ها و چالش های جذب اسپانسر برای این همایش نیز تبادل نظر شد. مقرر شد فعلا جلسات هر دو هفته یکبار تشکیل شود.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا