برگزاری جلسه نهم کمیته بازیافت انجمن

برگزاری جلسه نهم کمیته بازیافت انجمن

نهمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز دوشنبه 1399/10/29 از ساعت 14:30 الی 16 برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

۱- نهایی کردن موضوع وبینار بهمن ماه توسط کمیته و برنامه پیشنهادی برای سایر ماه ها

۲- گزارش در خصوص المپیاد آب و فاضلاب و سوالات دریافتی

۳- گزارش فراخوان ایده برتر مرتبط با کمیته و بررسی برای امکان جلب مشارکت بیشتر و نحوه ارزیابی ایده های دریافتی

۴- گزارش جناب آقای دکتر اکبرزاده در خصوص استانداردهای قابل تدوین توسط کمیته

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا