کسب رتبه الف توسط نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب در ارزیابی سال 1400 وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

با کمال خرسندی کسب رتبه الف با مجموع امتیاز 857، توسط نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب را در ارزیابی سال 1400 وزرات علوم، تحقیقات و فناوری به کلیه اعضای محترم هیئت مدیره، هیئت تحریریه و اعضای محترم انجمن تبریک می گوییم.

امید است با ارسال مقالات متخصصین حوزه آب و فاضلاب (اعم از دانشگاهیان و صنعتگران محترم) شاهد رشد و ارتقای بیشتر این نشریه باشیم.

روابط عمومی انجمن آب و فاضلاب ایران 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا