سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 18:11

برگزاری بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز چهارشنبه 18 مهر 1397 از ساعت 17:30 الی 19:30 در محل دفتر انجمن تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1-     گزارش جلسات 13 تا 15 شورای سیاستگزاری دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران ارائه و موارد زیر بررسی شد:

-         اعضای 3 میزگرد تخصصی

-         موضوعات و مدرسین کارگاهها

-         اعضای شرکت کننده در نمایشگاه جانبی و کلینیک صنعت و محلهای بازدید تخصصی

-         گزارش پایان نامه های شرکت کننده در مسابقه پایان نامه برتر

-         تعیین مصادیق پیشکسوتان برتر

-         نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی استان اصفهان

-         روند حمایت های مالی از کنگره

2-     ارائه گزارش فعالیتهای کمیته تلفات، ایجاد گروه تلگرامی و برنامه های آینده کمیته تلفات آب مطرح شد. درضمن مقرر شد مسئولین راه اندازی کمیته بازیافت آب و کمیته کیفیت آب در اسرع وقت جلسه هیئت موسس کمیته ها را تشکیل دهند.

3-     گزارش روند چاپ شماره 1 سال 3 (بهار 97) نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب و برنامه برای تهیه مطالب شماره تابستان

-         مقرر شد اعضای حقوقی و لوگوی آنها از این شماره در مجله درج شود.

4-     گزارش جلسه با دبیر کمیته ملی آب و فاضلاب ایران و کمیته جوانان آن و متن تفاهم نامه پیشنهادی کمیته، توسط دکتر تابش ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

8-     گزارش واحد پذیرش مطرح و درخواست عضویت 5 عضو پیوست، 6 عضو وابسته و 2 عضو حقوقی به تصویب رسید.

9-     گزارش شرکت انجمن در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب که از 11 الی 14 مهر در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و فعالیتهای غرفه انجمن در این نمایشگاه ارائه شد.

-         در رابطه با روند برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره رایزنی شد.

 

10- گزارش حسابدار در خصوص پیگیری مشکل مالیات سال 1395 ارائه شد.

نماد اعتماد الکترونیکی