چهارشنبه, 19 دی 1397 ساعت 12:08

تشکیل سومین کمیته تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران

 

در راستای گسترش فعالیتهای تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران، سومین کمیته تخصصی انجمن با عنوان "بازیافت آب" آغاز به کار کرد. به دنبال تصویب هیئت مدیره انجمن و انتخاب اعضای هیئت موسس، اولین جلسه کمیته تخصصی "بازیافت آب" در روز دوشنبه 17 دیماه 1397 از ساعت 14 الی 16 در محل دفتر انجمن تشکیل شد. در این جلسه که با حضور آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن و اعضای هیئت موسس کمیته برگزار شد ابتدا آقای دکتر تابش هدف از تشکیل کمیته های تخصصی انجمن و همچنین ضرورت پرداختن به موضوع بازیافت آب را بیان کردند. ایشان با اشاره به اهداف و اساسنامه انجمن و همچنین آیین نامه کمیته های تخصصی انجمن، محورهایی را که می تواند در دستور کار این کمیته قرار گیرد را معرفی کردند. در ادامه هریک از اعضای هیئت موسس نظرات خود را در مورد ضرورت تشکیل این کمیته و اولویت های کاری آن بیان کردند. در انتها اعضای شورای اجرایی کمیته به شرح زیر انتخاب شدند:

 آقایان دکتر اکبرزاده، دکتر یارقلی، دکتر حسن اقلی، دکتر صراف زاده، دکتر مهرنیا، دکتر فاضلی، دکتر محمدی ده چشمه، مهندس قانع، مهندس نایب و خانم دکتر نظیف

 

 همچنین مقرر شد شورای اجرایی طی چند جلسه اولویتهای کاری و برنامه کمیته در سال 1398 را مشخص و تا قبل از سال جدید به هیئت مدیره انجمن اعلام نماید.

 

نماد اعتماد الکترونیکی