پنج شنبه, 02 اسفند 1397 ساعت 10:55

برگزاری ششمین جلسه هیئت تحریریه نشریه انجمن آب و فاضلاب ایران

 

ششمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب با حضور اعضای هیئت تحریریه و اعضای هیئت مدیره انجمن در روز پنجشنبه 25 بهمن ماه از ساعت 10:30 الی 12 در محل دفتر مجله آب و فاضلاب تشکیل شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش شماره تابستان و روند آماده سازی مطالب شماره پاییز نشریه، اعضای جلسه نظرات خود را در مورد شماره های گذشته و همچنین پیشنهادات خود را برای شماره های آینده ارائه کردند. در ادامه با توجه به رشد بی رویه هزینه انتشار نشریه، مقرر شد از ابتدای سال 1398 کلیه افرادی که مقاله سابمیت می کنند 500 هزار ریال و برای چاپ مقالات پذیرفته شده نیز یک میلیون ریال هزینه پرداخت نمایند.

 

نماد اعتماد الکترونیکی