شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 12:16

برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب

 

دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه 12 اسفندماه 1397 با حضور اعضا در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

-         مقرر شد گزارشی از آئین نامه ها، نشریات و دستورالعملهای موجود آب بدون درآمد و نقایص و کمبودهای آنها توسط آقای مهندس مبینی تهیه و به جلسه بعد ارائه شود تا پیشنهادات کمیته در خصوص بازنگری آنها و یا تدوین دستورالعملهای جدید مشخص شود.

-       مقرر شد در خصوص بازنگری سیلابس دوره های آموزشی مرتبط با آب بدون درآمد پیشنهادات لازم به شرکت مهندسی آب و فاضلاب داده شود.

-         با توجه به مصوبه هیئت مدیره انجمن برای برگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت آب" در پاییز سال 1398 در دانشگاه تهران، نحوه مشارکت شرکت مهندسی و شرکتهای آبفا و آبفار در این همایش مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تفاهم نامه ای در این زمینه با شرکت مهندسی منعقد شود.

در پایان، گزارش آخرین وضعیت آب بدون درآمد در کشور و فعالیتهای دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی و همچنین جلسات و دستاوردهای کارگروههای منطقه ای آن توسط آقای مهندس سیدزاده ارائه شد. پیشنهاد شد که در فعالیتهای آینده این کارگروهها نماینده ای نیز از سوی کمیته تخصصی تلفات آب دعوت شود تا در جهت غنای علمی فعالیتها و همچنین مستند سازی و انتشار نتایج بدست آمده اقدام شود.

نماد اعتماد الکترونیکی