شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 12:24

برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح منابع آب جایگزین در ساختمانها

 

به مناسبت 13 اسفند (روز جهانی آب) و در قالب جشنواره آب دانشگاه تهران با شعار از روز آب تا نوروز آب، جلسه نقد و بررسی طرح منابع آب جایگزین در ساختمانها با مدیریت کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران و مشارکت کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران در روز سه شنبه 14 اسفند 1397 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه که خانم دکتر زهرایی مدیرکل مدیریت مصرف و بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو نیز حضور داشتند ابتدا آقای دکتر صراف زاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به طور خلاصه به معرفی کرسی یونسکو و انجمن پرداختند. سپس مشاور پروژه منابع آب جایگزین در ساختمانها که با کارفرمایی وزارت نیرو انجام شده است گزارشی از مراحل مختلف طرح و جمع بندی مباحث و نتایج آن را ارائه نمود. براساس این گزارش بازیافت آب به منظور بازچرخانی در ساختمانها بدلیل ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی و اقتصادی به جز در موارد خاص توصیه نشده است.

در ادامه میزگردی با حضور آقایان دکتر فاضلی، دکتر اکبرزاده، دکتر یارقلی و دکتر صراف زاده (از اعضای هیئت رئیسه کمیته بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران) و آقای مهندس جمالی مشاور طرح با مدیریت آقای دکتر تابش برگزار شد. در این میزگرد، طیفی از نظرات اعضای میزگرد و حضار محترم در جلسه پیرامون این گزارش بیان شد. از جمله این موارد می توان به تاکید بر حساسیت مسائل بهداشتی و عدم به خطر انداختن سلامت مردم، امکان پذیری و اقتصادی بودن آن در برجها و مجتمع های مسکونی و اداری، نقد گزارش در خصوص شاخص بهداشتی درنظر گرفته شده و سیستمهای تصفیه معرفی شده، علاقمندی برخی از مشترکین برای اجرای سیستم بازچرخانی، عدم حساسیت برخی از مشترکین به هزینه های این سیستم، ضرورت نظارت دقیق نظام مهندسی بر اجرای این سیستم و لزوم تدوین ضوابط و معیارهای فنی مربوطه اشاره نمود. امید است که با نظارت و دقت نظر وزارت نیرو در آیین نامه در دست تهیه، موارد فوق درنظر گرفته شود. در سال 1398 نیز برنامه های متعدد دیگری در قالب میزگرد و همایش با موضوع بازیافت آب از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار خواهد شد و جزئیات بیشتری از این طرح نیز مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.    

نماد اعتماد الکترونیکی