سه شنبه, 03 ارديبهشت 1398 ساعت 18:01

صدور پروانه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم آب

 

به اطلاع اعضای محترم انجمن آب و فاضلاب ایران می رساند که بعد از ۳ سال پیگیری بعمل آمده، سرانجام پروانه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم آب توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید. اعضای هیأت موسس اتحادیه مشتمل بر ۱4 انجمن علمی مرتبط با آب هستند و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل اتحادیه به شرح زیر می باشند:


الف- اعضای اصلی هیأت مدیره:
۱- انجمن هیدرولیک ایران بعنوان رئیس هئیت مدیره
۲- انجمن آب و فاضلاب ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
۳- انجمن مهندسی رودخانه ایران بعنوان خزانه دار
۴- انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران بعنوان عضو هیئت مدیره
۵- انجمن مهندسی دریایی ایران بعنوان عضو هیئت مدیره


ب- اعضای علی البدل هیأت مدیره
۱- انجمن آبخیزداری ایران
۲- انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران


ج- بازرسان اصلی و علی البدل
۱- انجمن آب‌شناسی ایران بعنوان بازرس اصلی
۲- انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی بعنوان بازرس علی البدل

 

نماد اعتماد الکترونیکی