چاپ مقالات یا تجربیات کاربردی در زمینه "تاثیر سیلاب بر سامانه های آب و فاضلاب شهری و روستایی"

 

براساس مصوبه جلسه 28/1/1398 هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران از کلیه پژوهشگران و کارشناسان محترم که در زمینه "تاثیر سیلاب بر سامانه های آب و فاضلاب شهری و روستایی" مطالعه و تحقیق انجام داده اند دعوت می شود نتیجه تحقیقات و تجارب خود را در قالب مقاله یا تجربیات کاربردی برای چاپ در ویژه نامه نشریه "علوم و مهندسی آب و فاضلاب" به آدرس jwwse.ir ارسال فرمایند.

 

خواندن 100 دفعه

نماد اعتماد الکترونیکی