یکشنبه, 30 تیر 1398 ساعت 11:16

برگزاری ششمین جلسه کمیته بازیافت آب

 

ششمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن روز سه شنبه 25 تیر 1398 با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه نمایندگان شرکت ماشین سازی اراک که جدیدا به عضویت حقوقی انجمن درآمده است گزارشی از وضعیت این شرکت و طرحهای در دست اقدام و نیازمندیهای تحقیقاتی آن در خصوص برنامه های تصفیه فاضلاب را به اطلاع جلسه رساندند و نظرات اعضا در مورد نحوه همکاری با این شرکت مطرح شد. در ادامه پیشنهادهای اعضا در مورد کارگاهها و میزگردهای پیشنهادی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب مطرح و مقرر شد تا جلسه بعد نظر نهایی کمیته به کمیته علمی همایش اعلام شود.

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی