یکشنبه, 30 تیر 1398 ساعت 11:47

برگزاری کارگاه تخصصی با همکاری شرکت سوئیسی CEWAS

 

روز چهارشنبه 26 تیر 1398 با مشارکت سفارت سوئیس، موسسه آب دانشگاه تهران و انجمن آب و فاضلاب ایران کارگاه یک روزه ای با عنوان Innovating Water, Sanitation & Waste Solutions in Iran از سوی شرکت CEWAS در دانشگاه تهران برگزار شد. در این کارگاه که تعداد زیادی از اعضای انجمن نیز شرکت داشتند با استفاده از روش طوفان فکری، شرکت کنندگان با موضوع کارگاه آشنا شدند. در پایان نیز به کلیه شرکت کنندگان گواهی نامه رسمی از سوی شرکت CEWAS اعطا شد.

 

نماد اعتماد الکترونیکی