یکشنبه, 13 مرداد 1398 ساعت 13:09

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته تلفات آب

 

چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 8 مرداد 1398 در محل شرکت مهندسی آّب و فاضلاب کشور برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر تابش گزارشی از روند کارهای دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب ارائه کردند. در ادامه لیست عناوین میزگردهای تخصصی، کارگاه ها و کلینیک صنعت توسط اعضا پیشنهاد و تایید شد تا به کمیته علمی همایش ارجاع شود.

در راستای برنامه های درازمدت کمیته در مورد بازنگری عناوین و سیلابسهای دوره های آموزشی و همچنین دستورالعملهای مورد نیاز دفتر مدیریت مصرف، لیست وضعیت موجود توسط آقایان مهندس سیدزاده و مهندس مبینی ارائه شد و مقرر شد پس از بررسی توسط کارگروههای جانبی نتیجه در جلسات بعد ارائه شود.

همچنین جلسه از پیشنهاد همکاری تعدادی از شرکتهای بخش خصوصی استقبال نمود و مقرر شد شیوه همکاری این شرکتها با کمیته تبیین شود. در پایان نحوه گسترش و ترویج مفاهیم مربوط به مدیریت مصرف و کاهش تلفات در حوزه عمومی از جمله آموزش و پرورش مورد بحث قرر گرفت و مقرر شد در جلسات آینده راهکارهای عملی آن بررسی شود. 

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی