یکشنبه, 13 مرداد 1398 ساعت 13:25

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری همایش مدیریت مصرف

 

چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز سه شنبه 8 مرداد 1398 در محل دبیرخانه همایش تشکیل شد. در این جلسه ابتدا مسئول دبیرخانه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نمود. سپس پیشنهادات اعضا در مورد فرمت مقالات بررسی و فرمت نهایی تصویب شد. همچنین با بررسی مخارج و درامدهای احتمالی همایش، جدول قیمت برای شرکت کنندگان تصویب شد. در انتها نیز مقرر شد در زمینه جلب مشارکت دانشگاهها و دستگاههای اجرایی برای ارسال مقالات و همچنین مشارکت بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی برای شرکت در نمایشگاه و همچنین حمایت از همایش اقدامات لازم انجام شود.

نماد اعتماد الکترونیکی