چهارشنبه, 30 مرداد 1398 ساعت 22:10

تشکیل سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران

 

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 15 مرداد 1397 در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه مباحث زیر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:

1-     گزارش جلسه با مدیران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

2-     گزارش جلسه اخیر اتحادیه انجمن های علوم آب

3-     گزارش جلسه با اتاق بازرگانی

4-     گزارش روند تهیه و چاپ شماره بهار نشریه و سیاستهای انتشار نشریه با توجه به آیین نامه جدید و افزایش شدید قیمتها

5-     گزارش جلسات کمیسیونهای تخصصی و روند حرکت آنها

6-     گزارش فعالیتهای انجام شده برای دومین همایش ملی مدیریت مصرف در دانشگاه تهران

7-     گزارش فعالیتهای انجام شده برای سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب در شیراز

8-     استراتژی انجمن برای فعالیت در حوزه عمومی (از جمله آموزش و پرورش، حوزه های علمیه، رسانه ها و ...)

9-     گزارش امور مالی و مالیات

10- گزارش نتیجه اولیه ارزیابی انجمن در سال 1397

11- بررسی زمینه های همکاری پژوهشی با سازمان حفاظت محیط زیست

12- گزارش واحد پذیرش از عضویت اعضای جدید

نماد اعتماد الکترونیکی