چهارشنبه, 30 مرداد 1398 ساعت 22:18

تشکیل جلسات پنجم و ششم شورای سیاستگزاری همایش سال 1398

 

پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف در روز شنبه 19 مرداد در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه پس از استماع گزارش دبیرخانه در مورد موضوع و نرخ کارگاهها و همچنین نحوه جذب حامیان تبادل نظر شد.

ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف نیز با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران در روز یکشنبه 20 مرداد در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه رئوس فعالیتهای دبیرخانه از بدو تشکیل تاکنون به اطلاع نمایندگان دستگاههای اجرایی رسید. در ادامه در خصوص نحوه همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران برای جلب مشارکت علمی (بخصوص تجربیات کاربردی) و حمایت مالی شرکتهای تابعه تبادل نظر شد. در ادامه لیست اولیه میزگردها، کارگاهها و کلینیک صنعت مطرح و ضمن دریافت نظر اعضا مقرر شد دفاتر مرتبط با بازیافت آب در این دو شرکت نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت ارائه نمایند. در ادامه پیشنهاد شد از اعضای دیگر دستگاههای اجرایی نیز برای شرکت در جلسه دعوت شود.

نماد اعتماد الکترونیکی