سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:21

اولین جلسه کمیته علمی همایش مدیریت مصرف آب

                   

اولین جلسه کمیته علمی دومین همایش مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررف و بازیافت در روز دوشنبه 25 شهریور در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه که علاوه براعضای کمیته علمی، اعضای شورای سیاستگزاری همایش نیز حضور داشتند در ابتدا ضمن خیر مقدم توسط دبیر محترم همایش، گزارش فعالیتهای انجام شده توسط مسئول محترم دبیرخانه ارائه شد. در ادامه دبیر محترم علمی همایش گزارشی از مقالات دریافت شده و پیشنهادات رسیده برای کارگاهها، سخنرانیهای کلیدی، کلینیک صنعت را ارائه کرد و اعضای محترم کمیته علمی نیز نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ها بیان کردند. در انتها نیز فرم داوری مقالات بررسی و تصویب شد و در مورد پیشنهاد ارائه فرمت برای مقالات انگلیسی نیز بحث شد.

نماد اعتماد الکترونیکی