دوشنبه, 08 مهر 1398 ساعت 09:14

نهمین جلسه شورای سیاستگزاری همایش مدیریت مصرف آب

                   

نهمین جلسه شورای سیاستگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت" در روز سه شنبه 2 مهر 1398 در محل دبیرخانه تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارش مسئول دبیرخانه در مورد فعالیتهای انجام شده، ارائه شد. سپس دبیر اجرایی گزارش فعالیت کمیته های مختلف را ارائه نمود. در رابطه با فروش غرفه ها و جذب اسپانسر نیز آخرین وضعیت بررسی شد. همچنین مقرر شد برای تکمیل برنامه های کارگاهها، کلینیک صنعت، میزگردها و سخنرانها سریعتر اقدام شود.

نماد اعتماد الکترونیکی