دوشنبه, 08 مهر 1398 ساعت 09:19

جلسه مشترک با شورا و کمیسیون انجمنهای علمی

                 

 

جلسه مشترک تعدادی از انجمنهای علمی با حضور مسئولین شورا و کمیسیون انجمنهای علمی در روز سه شنبه 26 شهریور 1398 از ساعت 16 الی 18 در دانشگاه خاتم برگزار شد.

در این جلسه پس از توضیحات آقایان دکتر قاسمی و دکتر جلالی رئیس هیئت مدیره شورای انجمنهای علمی و کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم در رابطه با نحوه همکاریهای انجمنها و شورا، نمایندگان انجمنها نیز نظرات خود را ارائه کردند. اهم این موارد شامل مشکلات انجمنها از نظر مکان، بودجه، مالیات و بیمه و بکارگرفته شدن انجمنها در مراکز تصمیم گیری بود. در انتها مقرر شد انجمنهای باقیمانده در اسرع وقت به عضویت شورای انجمنهای علمی درآیند و از کمکهای این شورا براساس تفاهم نامه منعقده با وزارت علوم استفاده کنند.

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی