دوشنبه, 08 مهر 1398 ساعت 09:27

هفتمین جلسه هیئت تحریریه نشریه انجمن

                 

 

هفتمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب در روز پنجشنبه 4 مهرماه از ساعت 10:30 الی 12 تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1-    گزارش روند چاپ شماره اول سال 98 نشریه به اطلاع اعضا رسید.

2-    گزارش شماره های بعدی نشریه که در حال صفحه بندی و ویراستاری است. مقرر شد سردبیر محترم لیست پیشگفتارها و مصاحبه تا چند شماره بعد را تهیه و نسبت به تهیه مطالب آن با افراد منتخب تماس گرفته شود.

3-    گزارش روند ثبت نشریه در سایت وزارت ارشاد به اطلاع رسید.

4-    در رابطه با آیین نامه جدید نشریات مقرر شد نویسنده نوع مقاله را تایید و سردبیر و دبیر تخصصی آن را تایید کند. همچنین مقرر شد مقالات غیر پژوهشی با دید ترویجی داوری شود.

5-    مقرر شد اعضا اطلاعات خود را برای درج در سایت وزارت علوم در اسرع وقت ارسال کنند.

6-     تصمیم گرفته شد برای جبران عقب افتادگی زمانی، مقالات و پیشگفتار به محض صفحه بندی شدن در سایت منتشر شوند و پس از آماده شدن مطالب عمومی، کل نشریه چاپ شود.

7-    در رابطه با مقالات همایش اقتصاد آب مقرر شد مقالات در سایت نشریه بارگزاری شود و با یک داوری و با دبیر تخصصی دکتر سجادیفر بصورت ویژه نامه چاپ شود.

 

8-    در ادامه اعضا در رابطه با نقاط قوت و ضعف شماره های چاپ شده بحث کردند و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

 

نماد اعتماد الکترونیکی