انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن در کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب

انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن در کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبري مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 

طی حکمی از سوی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای دکتر حمیدرضا صفوی عضو محترم هیئت مدیره و نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در دانشگاه صنعتی و استان اصفهان به عنوان عضو کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبري مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انتخاب شد. بدینوسیله این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک می گوییم.

  روابط عمومی انجمن آب و فاضلاب ایران

نماد اعتماد الکترونیکی