عضویت نماینده انجمن در کمیته مدیریت مصرف آب وزارت نیرو

 

عضویت نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در کمیته مدیریت مصرف آب وزارت نیروطی حکمی از سوی آقای مهندس تقی زاده خامسی معاونت محترم آب و آبفای وزارت نیرو آقای دکتر مسعود تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به عنوان عضو کمیته مدیریت مصرف آب شرب وزارت نیرو تعیین شدند. بدینوسیله این انتخاب شایسته را به ایشان تبریک می گوییم.

روابط عمومی انجمن آب و فاضلاب ایران

 

نماد اعتماد الکترونیکی