صدور پروانه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم آب

 

صدور پروانه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم آب

 

به اطلاع می رساند بعد از ۳ سال پیگیری بعمل آمده، سرانجام پروانه تاسیس اتحادیه انجمن های علوم آب توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید. اعضای هیأت موسس اتحادیه مشتمل بر ۱۱ انجمن علمی مرتبط با آب هستند و اعضای اصلی،علی البدل و بازرسان اصلی و علی البدل هیئت مدیره اتحادیه به شرح زیر می باشند:

 

  •  اعضای اصلی هیأت مدیره:

        ۱- انجمن هیدرولیک ایران بعنوان رئیس هئیت مدیره

        ۲- انجمن آب و فاضلاب ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره

        ۳- انجمن مهندسی رودخانه ایران بعنوان خزانه دار

        ۴- انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران بعنوان عضو هیئت مدیره

        ۵- انجمن مهندسی دریایی ایران بعنوان عضو هیئت مدیره

 

  • اعضای علی البدل هیأت مدیره:

        ۱- انجمن آبخیزداری ایران

        ۲- انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران

 

  •  بازرسان اصلی و علی البدل:

         ۱انجمن آب‌شناسی ایران بعنوان بازرس اصلی

         ۲- انجمن سازگاری با خشکی و خشکسالی بعنوان بازرس علی البدل

 

نماد اعتماد الکترونیکی