جلسه نمایندگان هیئت مدیره انجمن و موسسه تحقیقات آب

جلسه نمایندگان هیئت مدیره انجمن و موسسه تحقیقات آب

به دنبال انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین انجمن آب و فاضلاب ایران و موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و معرفی نمایندگان دو طرف، اولین جلسه نمایندگان طرفین برای تعیین خط مشی همکاری ها در روز دوشنبه 27 مردادماه برگزار شد. در این جلسه با توجه به مفاد تفاهم نامه، موارد همکاری شامل تقویت مرکز تحقیقات آب و فاضلاب با استفاده از توان انجمن، برنامه های آموزشی، پژوهشی، کارگاه ها و نشست های تخصصی و همچنین انتشار طرح ها و توانمندی های موسسه در انتشارت انجمن مورد بحث و توافق قرار گرفت.

نماد اعتماد الکترونیکی

ثبت نام و ورود اعضا