Sunday, 26 January 2020 11:18

جلسه هفتم هیئت تحریریه نشریه انجمن

جلسه هفتم هیئت تحریریه نشریه انجمن

هفتمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب روز پنجشنبه 26 دی ماه 1396 از ساعت 10:30 الی 11:30 برگزار شد. در این جلسه که هیئت مدیره انجمن نیز حضور داشتند موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1-    گزارش آقای دکتر صفوی سردبیر محترم در مورد تعداد مقالات دریافتی، پذیرفته شده، رد شده و دردست داوری

2-    تصمیم گیری در مورد دسته بندی مقالات نشریه به پژوهشی، مروری، ترویجی (یادداشت فنی) و یادداشت پژوهشی

3-    حذف ارسال مجله به دانشگاهها (به جز کتابخانه ها) و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، ارسال مجله به نمایندگی های انجمن، اعضای حقوقی و دیگر شرکت ها

4-    سرعت بخشیدن به تهیه سرمقالات و مصاحبه های چند شماره آتی

5-    استفاده از توان نمایندگی های انجمن، شاخه های دانشجویی و موسسات همراه انجمن برای تهیه مطالبه عمومی مفید همچون نرم افزارها، آشنایی با فناوریهای روز و سامانه های نمونه آب و فاضلاب

  

نماد اعتماد الکترونیکی