اطلاعات شماره حساب

شماره حساب انجمن:

 حساب شماره 135720321 با شماره شبای IR020180000000000135720321

و یا شماره کارت مجازی 5859837000126256 بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) به نام انجمن آب و فاضلاب ایران

لطفا پس از واریز مبلغ مورد نظر رسید پرداخت را از طریق ایمیل برای انجمن ارسال فرمایید.

 

نماد اعتماد الکترونیکی