عضویت در انجمن آب و فاضلاب ایران

برای عضویت در انجمن آب و فاضلاب ایران مراحل ذیل را طی نمائید:

1- عضو سایت شوید. اینجا

2- پس از فعالسازی حساب کاربری و ورود به سایت در بخش کاربری بر روی فرم عضویت حقیقی یا فرم عضویت حقوقی کلیک نمائید.

3- پس از بررسی اطلاعات از طریق پست الکترونیک با شما تماس گرفته خواهد شد.

از اعضای محترمی که وضعیت آنها  به عنوان عضو پیوسته / وابسته انجمن آب و فاضلاب ایران مورد تایید قرار گرفته و فرآیند پذیرش آنها تکمیل شده است تقاضا می شود نسبت به واریز مبلغ 200000 ریال بابت صدور و ارسال کارت عضویت و همچنین مبلغ 500000 ریال بایت حق عضویت سال 1396 به حساب شماره 135720321 با شماره شبای IR020180000000000135720321 و یا شماره کارت مجازی 5859-8370-0012-6256 بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 187) به نام انجمن آب و فاضلاب ایران اقدام و اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن ارسال فرمایند. 

همچنین حق عضویت با تاخیر مربوط به سال 1395 و  پرداخت زودهنگام حق عضویت سال های 1397 و 1398 تا قبل از پایان سال 1396 با تخفیف متعلقه عبارتند از:

حق عضویت با تاخیر سال 1395: 550000 ریال

حق عضویت با تخفیف سال 1397: 450000 ریال

حق عضویت با تخفیف سال 1398: 400000 ریال

 

هزینه صدور و ارسال کارت عضویت : 200000 ریال

 

 

 مزایای عضویت در انجمن آب و فاضلاب ایران

مزایای عضویت

عضویت حقیقی

عضویت حقوقی (شرکتها)

پیوسته

وابسته

کوچک

متوسط

بزرگ

تخفیف شرکت در کنفرانس‌های انجمن

20%

20%

10%

15%

20%

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

-

10%

15%

20%

تخفیف شرکت در دوره‌های آموزشی انجمن

20%

20%

10%

15%

20%

تخفیف شرکت در کارگاهها و بازدیدهای انجمن

20%

20%

10%

15%

20%

تخفیف چاپ مقالات در مجلات انجمن

20%

20%

10%

15%

20%

تخفیف خرید مقاله از مجلات انجمن

20%

20%

10%

15%

20%

تخفیف خرید انتشارات انجمن

20%

20%

10%

15%

20%

امکان صدور معرفی نامه عضویت در انجمن

*

*

*

*

*

اطلاع‌رسانی و امکان حضور در نشست‌ها، گردهمایی‌ها و کارگروههای انجمن

*

*

*

*

*

دسترسی به اطلاعات سایت انجمن

دسترسی به مقالات بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزش‌های بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

 

Read 10288 times