خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره چهل (تیر 98)

 

 

پیرو درخواست رئیس هیئت مدیره انجمن از مقام محترم وزارت نیرو برای مشارکت فعال در دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب، طی نامه ای از سوی معاون محترم آب و آبفای وزارت نیرو سرکارخانم دکتر زهرایی بعنوان نماینده این وزارتخانه در شورای سیاستگزاری همایش معرفی شدند.

 

پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف در روز شنبه 19 مرداد در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه پس از استماع گزارش دبیرخانه در مورد موضوع و نرخ کارگاهها و همچنین نحوه جذب حامیان تبادل نظر شد.

ششمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف نیز با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران در روز یکشنبه 20 مرداد در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه رئوس فعالیتهای دبیرخانه از بدو تشکیل تاکنون به اطلاع نمایندگان دستگاههای اجرایی رسید. در ادامه در خصوص نحوه همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مدیریت منابع آب ایران برای جلب مشارکت علمی (بخصوص تجربیات کاربردی) و حمایت مالی شرکتهای تابعه تبادل نظر شد. در ادامه لیست اولیه میزگردها، کارگاهها و کلینیک صنعت مطرح و ضمن دریافت نظر اعضا مقرر شد دفاتر مرتبط با بازیافت آب در این دو شرکت نظرات و پیشنهادات خود را در اسرع وقت ارائه نمایند. در ادامه پیشنهاد شد از اعضای دیگر دستگاههای اجرایی نیز برای شرکت در جلسه دعوت شود.

 

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 15 مرداد 1397 در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه مباحث زیر مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت:

1-     گزارش جلسه با مدیران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

2-     گزارش جلسه اخیر اتحادیه انجمن های علوم آب

3-     گزارش جلسه با اتاق بازرگانی

4-     گزارش روند تهیه و چاپ شماره بهار نشریه و سیاستهای انتشار نشریه با توجه به آیین نامه جدید و افزایش شدید قیمتها

5-     گزارش جلسات کمیسیونهای تخصصی و روند حرکت آنها

6-     گزارش فعالیتهای انجام شده برای دومین همایش ملی مدیریت مصرف در دانشگاه تهران

7-     گزارش فعالیتهای انجام شده برای سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب در شیراز

8-     استراتژی انجمن برای فعالیت در حوزه عمومی (از جمله آموزش و پرورش، حوزه های علمیه، رسانه ها و ...)

9-     گزارش امور مالی و مالیات

10- گزارش نتیجه اولیه ارزیابی انجمن در سال 1397

11- بررسی زمینه های همکاری پژوهشی با سازمان حفاظت محیط زیست

12- گزارش واحد پذیرش از عضویت اعضای جدید

جهت دانلود به بارگیری پیوست ها مراجعه فرمایید.

 

چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت روز سه شنبه 8 مرداد 1398 در محل دبیرخانه همایش تشکیل شد. در این جلسه ابتدا مسئول دبیرخانه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نمود. سپس پیشنهادات اعضا در مورد فرمت مقالات بررسی و فرمت نهایی تصویب شد. همچنین با بررسی مخارج و درامدهای احتمالی همایش، جدول قیمت برای شرکت کنندگان تصویب شد. در انتها نیز مقرر شد در زمینه جلب مشارکت دانشگاهها و دستگاههای اجرایی برای ارسال مقالات و همچنین مشارکت بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی برای شرکت در نمایشگاه و همچنین حمایت از همایش اقدامات لازم انجام شود.

 

چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 8 مرداد 1398 در محل شرکت مهندسی آّب و فاضلاب کشور برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر تابش گزارشی از روند کارهای دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب ارائه کردند. در ادامه لیست عناوین میزگردهای تخصصی، کارگاه ها و کلینیک صنعت توسط اعضا پیشنهاد و تایید شد تا به کمیته علمی همایش ارجاع شود.

در راستای برنامه های درازمدت کمیته در مورد بازنگری عناوین و سیلابسهای دوره های آموزشی و همچنین دستورالعملهای مورد نیاز دفتر مدیریت مصرف، لیست وضعیت موجود توسط آقایان مهندس سیدزاده و مهندس مبینی ارائه شد و مقرر شد پس از بررسی توسط کارگروههای جانبی نتیجه در جلسات بعد ارائه شود.

همچنین جلسه از پیشنهاد همکاری تعدادی از شرکتهای بخش خصوصی استقبال نمود و مقرر شد شیوه همکاری این شرکتها با کمیته تبیین شود. در پایان نحوه گسترش و ترویج مفاهیم مربوط به مدیریت مصرف و کاهش تلفات در حوزه عمومی از جمله آموزش و پرورش مورد بحث قرر گرفت و مقرر شد در جلسات آینده راهکارهای عملی آن بررسی شود. 

 

 

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و نه (خرداد 98)

 

روز چهارشنبه 26 تیر 1398 با مشارکت سفارت سوئیس، موسسه آب دانشگاه تهران و انجمن آب و فاضلاب ایران کارگاه یک روزه ای با عنوان Innovating Water, Sanitation & Waste Solutions in Iran از سوی شرکت CEWAS در دانشگاه تهران برگزار شد. در این کارگاه که تعداد زیادی از اعضای انجمن نیز شرکت داشتند با استفاده از روش طوفان فکری، شرکت کنندگان با موضوع کارگاه آشنا شدند. در پایان نیز به کلیه شرکت کنندگان گواهی نامه رسمی از سوی شرکت CEWAS اعطا شد.

 

 

سومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش مدیریت مصرف روز سه شنبه 25 تیر 1398 تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارش فعالیتهای انجام شده توسط دبیرخانه ارائه شد. در ادامه در خصوص تکمیل فرایند اطلاع رسانی، هزینه های همایش و میزان حق ثبت نام و برنامه های لازم برای جذب اسپانسر و فروش غرفه های نمایشگاه بحث و مقرر شد در جلسه آینده تصمیم گیری شود.

Page 1 of 42

نماد اعتماد الکترونیکی