خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره چهل و سوم (مهر 98)

چهارمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب روز سه شنبه 30 آبان 1398 از ساعت 17 الی 18 بلافاصله پس از جلسه مجمع عمومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم موضع گیری به هنگام اتحادیه درخصوص مسائل روز آب کشور، اعضا پیشنهادات خود را ارائه نمودند. در ادامه مقرر شد در هفته های آینده دست اندرکاران و مسئولین دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر مرتبط با آب به جلسات هیئت مدیره دعوت و پس از اخذ آخرین اطلاعات درخصوص موضوعات مبتلابه آب کشور از آنان، اتحادیه ضمن بحث و جمع بندی نظرات، مواضع خود را به اطلاع عموم برساند.

مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه انجمنهای علوم آب روز سه شنبه 30 آبان 1398 از ساعت 16 الی 17 در دانشکده فنی دانشگاه تهران تشکیل شد. در این جلسه پس از تعیین هیئت رئیسه، گزارش فعالیتهای هیئت مدیره، گزارش مالی و برنامه های انجمن در سال آینده ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

جهت دانلود به بارگیری پیوست ها مراجعه فرمایید.


 تمدید مهلت ارسال مقالات همایش مدیریت مصرف آب

 

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان و کارشناسان صنعت، با تصویب شورای سیاستگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت"، مهلت ارسال مقالات همایش و همچنین پایان نامه ها برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر تا ۲۸ مهرماه تمدید شد.

 

 

Page 1 of 44

نماد اعتماد الکترونیکی