بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن در روز پنجشنبه 3 اسفندماه از ساعت 12 الی 13:30 تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

گزارش جلسات 4 و 5 شورای سیاستگزاری دومین کنگره علومم و مهندسی آب و فاضلاب و پوستر آن به اطلاع اعضا رسید؛

روند مالی اولین همایش مدیریت مصرف و هدررفت آب بررسی شده و چگونگی تسویه حساب با دانشگاه عباسپور مورد بحث قرار گرفت؛

گزارش چاپ نشریه انجمن و جلسه هیئت تحریریه ارائه و نظرات اعضا دریافت شد؛

در رابطه با فعالیتهای انجام شده در سال جاری جمع بندی شد و فعالیتهای قابل انجام در سال آینده موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

مقرر شد ضمن ادامه فعالیتهای تعریف شده مثل برگزاری کنگره و انتشار مجله، با ارتباط بیشتر با دستگاههای صنعتی و کسب نظر از نیازهای آنان چند مورد از این نیازمندیها در چند نقطه کشور شناسایی و در رابطه با آن بصورت برگزاری کارگاه و یا ارائه طرح و همچنین تهیه دستورالعمل و استاندارد اقدام شود.

همچنین گزارش سفر هیئت سویسی از شرکت Eawag مطرح و چگونگی برگزاری کارگاه تصفیه فاضلاب در جوامع روستایی و تفاهم نامه با آن شرکت برای فعالیتهای مشترک به اطلاع اعضا رسید.

 

چهارمین جلسه هیئت تحریریه نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب در روز پنجشنبه 3 اسفندماه از ساعت 10:30 الی 12 تشکیل و موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

ابتدا گزارش روند چاپ دو شماره اول نشریه به اطلاع اعضا رسید؛

در ادامه گزارش دو شماره بعدی نشریه که در حال صفحه بندی و ویراستاری است و تا آخر سال به چاپ می رسد ارائه شد؛

سپس آمار مقالات دریافتی، پذیرفته و رد شده و درحال داوری توسط سردبیر ارائه شد؛

همچنین اعضا در رابطه با نقاط قوت و ضعف دو شماره چاپ شده بحث کردند و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

در ادامه نظرات اعضا در مورد نوع دسته بندی مطالب و چگونگی افزایش مخاطبین و کاربردی کردن مطالب نشریه که مورد استفاده بیشتر صنعت قرار گیرد ارائه شد، از جمله برگزاری کارگاه با کارشناسان صنعت، ارائه مطالب میزگردهای تخصصی برگزار شده در همایشهای انجمن و برگزاری میزگرد موضوع محور با کارشناسان صنعت و دانشگاه برای چاپ در نشریه و همچنین شناسایی موضوعات مورد نیاز سازندگان تجهیزات.

 

پنجمین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب روز پنجشنبه 26 بهمن ماه با حضور نمایندگان انجمن، دانشگاه صنعتی اصفهان و آبفای اصفهان در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از ساعت 8 الی 10 برگزار شد.

در این جلسه طرح نهایی پوستر کنگره به تصویب رسید و مقرر شد تا آخر بهمن ماه به چاپ رسیده و توزیع شود. همچنین فرمت بروشور کنگره بررسی و مقرر شد طرح اولیه آن تا جلسه آینده ارائه شود. در ادامه ضمن بررسی اجزای هزینه و منابع درآمدی کنگره، هزینه قابل پرداخت توسط شرکت کنندگان برآورد شد.

جلسه بعد در نیمه دوم اسفند ماه برگزار می شود. 

جهت دانلود به بارگیری پیوست ها مراجعه فرمایید.

 

این کارگاه توسط شرکت سوئیسی Ewage توسط موسسه آب دانشگاه تهران و با همکاری کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب و فاضلاب ایران، با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای تهران، وزارتخانه های نیرو و بهداشت، مهندسین مشاور و اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ 16/11/96 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

 

در ابتدای آقای کریستوف لوتی مسئول دپارتمان Sandec شرکت Ewage به معرفی شرکت، فعالیت‌ها و فرصت‌هایی که از سوی این شرکت برای دانشجویان و متخصصان فراهم شده است، پرداخت.

سپس آقای فیلیپ ریموند، به ارائه تجربیات این شرکت در نقاط مختلف جهان در خصوص تصفیه فاضلاب و دفع لجن با استفاده از سیستم‌های غیر متمرکز در جوامع کوچک، پرداخت. ایشان ضمن بحث در مورد ضرورت، اهمیت و مزایای استفاده از چنین سیستم‌هایی، توضیحات کاملی در مورد سیستم ارائه شده توسط این شرکت، فرآیند و چگونگی تصفیه با استفاده از اولترافیلتراسیون و مدیریت دفع و کاربرد لجن پرداخت.

جناب آقای مهندس شقاقی، نماینده وزارت بهداشت نیز به موضوع اهمیت فاضلاب در سلامت عمومی و چالش‌های این حوزه پرداختند.

در بعدازظهر دوشنبه نیز جلسه ای با حضور نمایندگاه این شرکت و میزبانان آن در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور آقای مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه این شرکت و کارشناسان آن تشکیل و وضعیت سیستم فاضلاب در روستاهای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 بهمن نیز هیئت سوئیسی به بازدید از تصفیه خانه فاضلاب تهران و تعدادی از روستاهای اطراف تهران پرداختند.

 

سپس طی جلسه ای در روز پنجشنبه 19 بهمن ماه در محل موسسه آب دانشگاه تهران با حضور نمایندگان شرکت سوئیسی، موسسه آب دانشگاه تهران، کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب و فاضلاب ایران دستاوردهای این سفر مورد بحث قرار گرفت و سپس بندهای تفاهم نامه مشترک بین طرفین مورد تبادل نظر و تایید قرار گرفت. مقرر شد تا ماه مارچ 2018 تفاهم نامه مزبور به امضا رسیده و طی مدت 3 سال مفاد آن به اجرا درآید.

 

 

این کارگاه توسط شرکت سوئیسی Ewage توسط موسسه آب دانشگاه تهران و با همکاری کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب و فاضلاب ایران، با حضور نمایندگان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای تهران، وزارتخانه های نیرو و بهداشت، مهندسین مشاور و اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ 16/11/96 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

 

در ابتدای آقای کریستوف لوتی مسئول دپارتمان Sandec شرکت Ewage به معرفی شرکت، فعالیت‌ها و فرصت‌هایی که از سوی این شرکت برای دانشجویان و متخصصان فراهم شده است، پرداخت.

سپس آقای فیلیپ ریموند، به ارائه تجربیات این شرکت در نقاط مختلف جهان در خصوص تصفیه فاضلاب و دفع لجن با استفاده از سیستم‌های غیر متمرکز در جوامع کوچک، پرداخت. ایشان ضمن بحث در مورد ضرورت، اهمیت و مزایای استفاده از چنین سیستم‌هایی، توضیحات کاملی در مورد سیستم ارائه شده توسط این شرکت، فرآیند و چگونگی تصفیه با استفاده از اولترافیلتراسیون و مدیریت دفع و کاربرد لجن پرداخت.

جناب آقای مهندس شقاقی، نماینده وزارت بهداشت نیز به موضوع اهمیت فاضلاب در سلامت عمومی و چالش‌های این حوزه پرداختند.

در بعدازظهر دوشنبه نیز جلسه ای با حضور نمایندگاه این شرکت و میزبانان آن در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور آقای مهندس قانع معاون مهندسی و توسعه این شرکت و کارشناسان آن تشکیل و وضعیت سیستم فاضلاب در روستاهای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 بهمن نیز هیئت سوئیسی به بازدید از تصفیه خانه فاضلاب تهران و تعدادی از روستاهای اطراف تهران پرداختند.

 

سپس طی جلسه ای در روز پنجشنبه 19 بهمن ماه در محل موسسه آب دانشگاه تهران با حضور نمایندگان شرکت سوئیسی، موسسه آب دانشگاه تهران، کرسی یونسکو در بازیافت آب و انجمن آب و فاضلاب ایران دستاوردهای این سفر مورد بحث قرار گرفت و سپس بندهای تفاهم نامه مشترک بین طرفین مورد تبادل نظر و تایید قرار گرفت. مقرر شد تا ماه مارچ 2018 تفاهم نامه مزبور به امضا رسیده و طی مدت 3 سال مفاد آن به اجرا درآید.

 

هفتمین جلسه کمیته تخصصی "تلفات آب" انجمن آب و فاضلاب ایران روز دوشنبه 23 بهمن 1396 از ساعات 8:30 الی 10:30 در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا گزارش اجرایی و علمی اولین همایش مدیریت مصرف و هدررفت آب توسط دکتر تابش و دکتر جلیلی ارائه شد. سپس هریک از اعضا ضمن اعلام موفقیت آمیز بودن همایش برخی از اشکالات اجرایی که می تواند در همایشهای بعدی برطرف شود ذکر کردند.

در ادامه پیشنهاد اعضا برای برنامه های کمیته در سال 1397 مطرح و مقرر شد هریک از اعضا بخشی از موارد مطرح شده را مورد بررسی دقیقتر قرار داده و به جلسه فروردین ماه برای تصمیم گیری ارائه نماید.

در بیست و ششمین آیین نکوداشت اعضای هیات علمی نمونه کشوری از دکتر ناصر طالب بیدختی استاد دانشگاه شیراز و عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به عنوان استاد نمونه کشوری تجلیل شد.

بر اساس این گزارش افتخاراتی همچون پژوهشگر نمونه و برتر دانشگاه شیراز، برنده مقاله برتر شورای پژوهشی کشور، برنده کتاب سال مهندسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ و ارائه حدود ۲۷۰ مقاله در مجلات و کنفرانس‌های ملی و بین المللی، کسب عنوان مقاله برتر در چندین کنفرانس ملی، راهنمایی و مشاوره بیش از ۲۵۰ پایان نامه‌ی دکتری و کارشناسی ارشد و عضویت در هیات تحریریه ژورنال‌های معتبر در کارنامه علمی دکتر ناصر طالب بیدختی مشاهده می‌شود.

دکتر ناصر طالب بیدختی دارای دارای دکتری مهندسی عمران-هیدرولیک از دانشگاه ایالتی اورگان (امریکا) است و هم اکنون در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز مشغول تدریس و پژوهش است.

 

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره بیست و دوم (دی 96)

Page 1 of 31