انجمن آب و فاضلاب ایران انتصاب جناب آقای دکتر ضرغامی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و عضو پیوسته انجمن آب و فاضلاب ایران را به سمت مشاور معاون آب و آبفای وزارت نیرو تبریک گفته و امیدوار است با حضور و تلاش ایشان در این مسئولیت شاهد ارتباط بیشتر حوزه ستادی و شرکتهای تابعه وزارت نیرو با دانشگاهها و انجمن های علمی باشیم و از توان علمی کشور در تصمیم سازیهای وزارت نیرو بیش از پیش استفاده شود.

 

 

جهت دانلود به بارگیری پیوست ها مراجعه فرمایید.

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و شش (اسفند 97)

سومین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 14 اسفندماه 1397 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه ضمن جمع بندی مباحث ارائه شده در جلسه نقد و بررسی طرح منابع آب جایگزین در ساختمانها، برنامه های کمیته در سال 1398 از جمله چگونگی مشارکت کمیته در "دومین همایش ملی مدیریت مصرف با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت آب" که در پاییز سال 1398 از سوی انجمن در دانشگاه تهران برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

به مناسبت 13 اسفند (روز جهانی آب) و در قالب جشنواره آب دانشگاه تهران با شعار از روز آب تا نوروز آب، جلسه نقد و بررسی طرح منابع آب جایگزین در ساختمانها با مدیریت کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران و مشارکت کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران در روز سه شنبه 14 اسفند 1397 در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه که خانم دکتر زهرایی مدیرکل مدیریت مصرف و بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو نیز حضور داشتند ابتدا آقای دکتر صراف زاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب دانشگاه تهران و آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به طور خلاصه به معرفی کرسی یونسکو و انجمن پرداختند. سپس مشاور پروژه منابع آب جایگزین در ساختمانها که با کارفرمایی وزارت نیرو انجام شده است گزارشی از مراحل مختلف طرح و جمع بندی مباحث و نتایج آن را ارائه نمود. براساس این گزارش بازیافت آب به منظور بازچرخانی در ساختمانها بدلیل ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی و اقتصادی به جز در موارد خاص توصیه نشده است.

در ادامه میزگردی با حضور آقایان دکتر فاضلی، دکتر اکبرزاده، دکتر یارقلی و دکتر صراف زاده (از اعضای هیئت رئیسه کمیته بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران) و آقای مهندس جمالی مشاور طرح با مدیریت آقای دکتر تابش برگزار شد. در این میزگرد، طیفی از نظرات اعضای میزگرد و حضار محترم در جلسه پیرامون این گزارش بیان شد. از جمله این موارد می توان به تاکید بر حساسیت مسائل بهداشتی و عدم به خطر انداختن سلامت مردم، امکان پذیری و اقتصادی بودن آن در برجها و مجتمع های مسکونی و اداری، نقد گزارش در خصوص شاخص بهداشتی درنظر گرفته شده و سیستمهای تصفیه معرفی شده، علاقمندی برخی از مشترکین برای اجرای سیستم بازچرخانی، عدم حساسیت برخی از مشترکین به هزینه های این سیستم، ضرورت نظارت دقیق نظام مهندسی بر اجرای این سیستم و لزوم تدوین ضوابط و معیارهای فنی مربوطه اشاره نمود. امید است که با نظارت و دقت نظر وزارت نیرو در آیین نامه در دست تهیه، موارد فوق درنظر گرفته شود. در سال 1398 نیز برنامه های متعدد دیگری در قالب میزگرد و همایش با موضوع بازیافت آب از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار خواهد شد و جزئیات بیشتری از این طرح نیز مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.    

به دنبال برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه 12 اسفندماه 1397، ملاقاتی با حضور آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران و آقای مهندس کشفی معاون محترم نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام شد. در این ملاقات گزارش جلسه کمیته تخصصی تلفات آب به اطلاع آقای مهندس کشفی رسید و در خصوص نحوه همکاری انجمن و شرکت مهندسی در "دومین همایش ملی مدیریت مصرف با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت آب" تبادل نظر شد. در انتها مقرر شد متن پیشنهادی تفاهم نامه همکاری متقابل برای برگزاری همایش تهیه و در جلسه بعد نهایی شود.

 

دوازدهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه 12 اسفندماه 1397 با حضور اعضا در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

-         مقرر شد گزارشی از آئین نامه ها، نشریات و دستورالعملهای موجود آب بدون درآمد و نقایص و کمبودهای آنها توسط آقای مهندس مبینی تهیه و به جلسه بعد ارائه شود تا پیشنهادات کمیته در خصوص بازنگری آنها و یا تدوین دستورالعملهای جدید مشخص شود.

-       مقرر شد در خصوص بازنگری سیلابس دوره های آموزشی مرتبط با آب بدون درآمد پیشنهادات لازم به شرکت مهندسی آب و فاضلاب داده شود.

-         با توجه به مصوبه هیئت مدیره انجمن برای برگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت آب" در پاییز سال 1398 در دانشگاه تهران، نحوه مشارکت شرکت مهندسی و شرکتهای آبفا و آبفار در این همایش مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تفاهم نامه ای در این زمینه با شرکت مهندسی منعقد شود.

در پایان، گزارش آخرین وضعیت آب بدون درآمد در کشور و فعالیتهای دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی و همچنین جلسات و دستاوردهای کارگروههای منطقه ای آن توسط آقای مهندس سیدزاده ارائه شد. پیشنهاد شد که در فعالیتهای آینده این کارگروهها نماینده ای نیز از سوی کمیته تخصصی تلفات آب دعوت شود تا در جهت غنای علمی فعالیتها و همچنین مستند سازی و انتشار نتایج بدست آمده اقدام شود.

بیست و هشتمین جلسه کمیته ملی آب و فاضلاب در تاریخ دوشنبه 6 اسفندماه 1397 در محل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تشکیل شد. در این جلسه که آقایان دکتر تابش ریاست هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران و آقای مهندس قانع نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب و نایب رئیس کمیته ملی نیز حضور داشتند آقای مهندس محمودیان دبیر محترم کمیته ملی گزارشی از فعالیتهای 20 ماه گذشته کمیته و برنامه پیشنهادی برای فعالیت کمیته در سال آینده را ارائه کردند. در ادامه نیز گزارش فعالیتهای کمیته متخصصین جوان و برنامه های آن به اطلاع اعضا رسید. در پایان به پیشنهاد انجمن آب و فاضلاب ایران مقرر شد دستور جلسه آینده کمیته به بحث در مورد ساختار کمیته و روشهای پیشنهادی برای پویایی بیشتر کمیته ملی اختصاص یابد.

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره سی و پنج (بهمن 97)

 

میزگرد نقد و بررسی طرح منابع آب جایگزین در ساختمان ها با حضور مشاور طرح، کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران و صاحبنظران در تاریخ سه شنبه 14 اسفند از ساعت 12:45 الی 14:45 در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می گردد. 

شرکت برای عموم آزاد است. 

Page 1 of 38

نماد اعتماد الکترونیکی