خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره چهل و سوم (مهر 98)

جهت دانلود به بارگیری پیوست ها مراجعه فرمایید.


 تمدید مهلت ارسال مقالات همایش مدیریت مصرف آب

 

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان و کارشناسان صنعت، با تصویب شورای سیاستگزاری "دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت"، مهلت ارسال مقالات همایش و همچنین پایان نامه ها برای شرکت در مسابقه پایان نامه برتر تا ۲۸ مهرماه تمدید شد.

 

 

خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران - شماره چهل و دوم (شهریور 98)

نماد اعتماد الکترونیکی