برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران

 

چهارمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن آب و فاضلاب ایران با حضور اعضا در روز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه ضمن بحث در ارتباط با محورهای نشست بازیافت آب خاکستری در مورد زمان و مدعوین نشست نیز بحث و تصمیم گیری شد. همچنین محورهای فراخوان ایده های عملیاتی بازیافت آب خاکستری تعیین شد.

Read 133 times

نماد اعتماد الکترونیکی