Monday, 13 May 2019 15:31

برگزاری نشست تخصصی انجمنهای علمی حوزه آب و کشاورزی

نشست تخصصی انجمنهای علمی حوزه آب و کشاورزی (با محوریت بحث و بررسی در خصوص تفاهم نامه کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای انجمنهای علمی ایران و همچنین موضوع سیل) از ساعت 16:30 الی 18:30 روز سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 در محل دانشگاه خاتم برگزار شد. در این جلسه روشهای حل مشکلات عمومی انجمنها از جمله بیمه و مالیات و پشتیبانی مالی و اداری آنها مورد بحث قرار گرفت. همچنین ضمن بررسی مسائل مرتبط با سیل سال جاری، مقرر شد همایش 1 روزه ای از سوی انجمنهای علمی با موضوع سیل اخیر برگزار شود. در این جلسه آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن مواضع انجمن را در خصوص موضوعات جلسه ارائه دادند. 

نماد اعتماد الکترونیکی